A projekt / Megvalósítás

           

„Surján Völgy ivóvízminőség-javító program"

KEOP-1.3.0/09-11-2013-0002

A megvalósítási időszak: 2013. 06. 01. – 2015. 08. 31.

Kedvezményezett: Surján-völgyi Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás

Elnök: Antalné Keresztes Mária

7472 Szentbalázs, Fő u. 85.

 A társulás tagjai: Bőszénfa, Cserénfa, Gálosfa, Hajmás, Kaposgyarmat, Sántos, Szentbalázs

A beruházás nettó költsége: 435 830 000 Ft

Támogatás megvalósításra: 86,5 %

A megvalósításra megítélt támogatás összege: 376 991 002 Ft

Önrész finanszírozása: BM EU Önerő Alap igénybevételével 58 838 998 Ft

Közreműködő Szervezet: Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

Kivitelező: WV 2014 - Surján Völgy Konzorcium

Az ivóvíz helyi problémája: A települések otthonait ellátó négy vízmű mindegyikében magas a kutakból kitermelt víz ammónium- és vastartalma, emellett Sántoson a mangán, Bőszénfán pedig az arzéntartalom is meghaladja az európai uniós határértéket.

Megvalósított műszaki megoldás: 

Gálosfán a vízműben új vízkezelési technológiát alakítottak ki és bővítették a kezelőépületet. Felújították a magasponti-tározót, vasiszap-ülepítő medencét és udvartéri csővezetékeket építettek.

Szentbalázson szintén új vízkezelési technológiát szereltek be, továbbá szükség volt vasiszap-ülepítőre, nyomásfokozóra és egy 25 köbméteres udvartéri víztározóra is. Bővült a vízkezelő épület, a magasponti-tározót pedig felújították.

Sántoson az új vízkezelő technológia mellett vasiszap-ülepítőt, udvartéri medencét és nyomásfokozót kellett kialakítani. A korábbi rossz állapotú kezelőépületet lebontva újjáépítették, a magasponti-tározó töltő-túlfolyó vezetékét kicserélték. Mindhárom vízműben felújították a meglévő kutakat.

Bőszénfán a vízmű régi konténeres kezelőépületét most egy téglaépítésű váltotta fel, s a beruházás részeként átépítették a vasiszap-ülepítőt is. Elkészült a 25 köbméteres tisztavíz-tározó és a nyomásfokozó-telep, valamint komplex vízkezelő berendezést építettek ki. Felújították a magasponti-tározót és egy új víztermelő kutat fúrtak.

Mind a hét faluban kicserélték a leromlott műszaki állapotú csomópontokat és teljes egészében átmosták az ivóvízhálózatot.

Utolsó frissítés: 2015-08-31