Aktuális

           

Műszaki átadás-átvétel a 4 vízműnél

2015-08-31

Hét somogyi település ivóvíz problémája oldódott meg azzal, hogy a mai műszaki átadás-átvételi eljárással befejeződött a „Surján Völgy ivóvízminőség-javító program”. A fontos egészségvédelmi fejlesztésre mintegy 377 millió forintos támogatást biztosított az Európai Unió és a magyar állam központi költségvetése, további 59 millió forintot pedig a BM EU Önerő Alap.

Hét település fogott össze a közös cél érdekében: Sántos, Bőszénfa, Cserénfa, Gálosfa, Hajmás, Kaposgyarmat és Szentbalázs hozta létre a beruházást megvalósító Surján-völgyi Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulást. A 2500 lakos ellátását négy vízmű biztosítja, melyek mindegyikében magas volt a kutakból kitermelt víz ammónium- és vastartalma, emellett Sántoson a mangán, Bőszénfán pedig az arzéntartalom haladta meg az európai uniós határértéket.

A több mint nettó 435 millió forintos program eredményeként Gálosfán a vízműben új vízkezelési technológiát alakítottak ki és bővítették a kezelőépületet. Felújították a magasponti-tározót, vasiszap-ülepítő medencét és udvartéri csővezetékeket építettek. Szentbalázson szintén új vízkezelési technológiát szereltek be, továbbá szükség volt vasiszap-ülepítőre, nyomásfokozóra és egy 25 köbméteres udvartéri víztározóra is. Bővült a vízkezelő épület, a magasponti-tározót pedig felújították. Sántoson az új vízkezelő technológia mellett vasiszap-ülepítőt, udvartéri medencét és nyomásfokozót kellett kialakítani. A korábbi rossz állapotú kezelőépületet lebontva újjáépítették, a magasponti-tározó töltő-túlfolyó vezetékét kicserélték. Mindhárom vízműben felújították a meglévő kutakat. Bőszénfán a vízmű régi konténeres kezelőépületét most egy téglaépítésű váltotta fel, s a beruházás részeként átépítették a vasiszap-ülepítőt is. Elkészült a 25 köbméteres tisztavíz-tározó és a nyomásfokozó-telep, valamint komplex vízkezelő berendezést építettek ki. Felújították a magasponti-tározót és egy új víztermelő kutat fúrtak. Mind a hét faluban kicserélték a csomópontokat, teljes egészében átmosták az ivóvízhálózatot.

A most lezárult beruházás eredményeként a kutakból nyert víz ammónium- és vastartalma már mindenben megfelel az európai uniós előírásoknak. Sántoson a mangánnal, Bőszénfán pedig az arzéntartalommal sem lesznek további gondok.

A „Surján Völgy ivóvízminőség-javító program” teljes költségvetése nettó 435 830 000 Ft volt, melyet teljes egészében támogatás igénybevételével finanszírozott a társulás. Ennek köszönhetően a lakosságnak nem jelentett anyagi terhet a fejlesztés.

Utolsó frissítés: 2015-08-31